alert icon
hide icon
Swagelok Danmark

Dit autoriserede Swagelok salgs- og servicecenter

Kundeundersøgelse 2015

Key Findings Kundeundersøgelse
Resultat af kundeundersøgelse 2015
Swagelok gennemførte i slutningen af 2015 en kundeundersøgelse i tæt samarbejde med et eksternt konsulentbureau; ORC international. Vi fik rigtig mange tilbagemeldinger på vores undersøgelse og har nu haft lejlighed til at gennemgå alle svar. Vi vil gerne rette en stor tak til jer, der har deltaget i undersøgelsen. Jeres svar hjælper os med, at gøre tingene endnu bedre i morgen end vi gør i dag.

Andet og mere end fittings i verdensklasse
Tilbagemeldingerne i undersøgelsen peger overordnet på at Swagelok fortsat klarer sig godt og at vi som hovedregel lever op til vores kunders forventninger. Vi kan konstatere, at I synes, det er nemt at gøre forretning med os og vi er stolte over, at hele 88 % har en præference for at bruge vores produkter frem for andre leverandørers inden for vores branche. Vi kan dog også konstatere, at en stor del af vores kunder primært opfatter os som leverandør af fittings. Det fortæller os, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere omkring bredden i vores samlede sortiment, som muligvis kunne dække andre af dine behov inden for komponenter til fluid systems. Det skal vi arbejde intensivt på at blive bedre til i fremtiden.

Ikke bare leverandør, men også partner

Totalt set ser vores kunder os som ledende aktør inden for vores felt. Vi er glade for at konstatere, at vi opfattes som både pålidelige, hjælpsomme, og at I betragter os som en teknisk kompetent partner.

Kundefokus er en af vores kerneværdier og det at have tætte forbindelser til vores kunder og sikre, at I får en god oplevelse med vores produkter, levering, kundeservice og rådgivning vægter højt i vores daglige arbejde. Det er derfor glædeligt, at undersøgelsen viser os, at den samlede kundeserviceoplevelse vi yder, i meget stor grad imødekommer jeres forventninger. Ligeledes kan vi konstatere, at langt de fleste oplever, og har tillid til, at eventuelle fejl og mangler, skulle disse opstå, vil blive rettet og bragt i orden igen.

Vores produkter skal give dig tryghed og sikkerhed samt tilføre værdi til dine systemer og din forretning. Vores overordnede målsætning er ”Zero Customer Disappointments”. Det betyder med andre ord, at vi arbejder målrettet for, at du aldrig må blive skuffet over Swageloks produkter og servicekvalitet. Den målsætning understøtter vi med vores unikke og eksklusive limited lifetime warranty, som du kan læse mere om her.

Mere og bedre information

Undersøgelsen fortæller os også, at mange af vores kunder ønsker sig mere opdateret information omkring nye produkter og vores services. Vi erkender, at vi ikke har været gode til dette og vil arbejde på at styrke vores informationsniveau fremadrettet. Vi har bl.a. netop lanceret ny hjemmeside, hvor brugeroplevelsen og den tilgængelige information er væsentligt forbedret. Derudover er det vores ambition at blive bedre til, at informere vores kunder omkring nye produkter, vores samlede sortiment og vores services i målrettede kampagner og via personlig kontakt.
 
Hvad gør Swagelok Danmark med resultatet af undersøgelsen?
Vi vil gerne endnu en gang takke de kunder, der har taget sig tid til at deltage i undersøgelsen. Jeres svar giver os en vigtig pejling for, hvor vi gør det godt og hvor der er plads til forbedring. Det er vigtigt for os, at vi kontinuerligt forbedrer os og kan levere lige netop de produkter og services som vores kunder har brug for. Undersøgelsen giver både os og Swagelok mulighed for at måle vores indsats og bevare en kultur, der bygger på kontinuerlig forbedring baseret på den indsigt I, vores kunder, har givet os.  I Swagelok Danmark har vi en ambition om at gå på arbejde hver dag og gøre det lidt bedre end i går. Vores motivation for dette er i høj grad de tætte forbindelser, vi stræber efter at sikre både via vores produkter og til vores kunder.

Vores kunder siger bl.a.:

”Man kan stole på, at det holder, det man er blevet lovet. Super kvalitet.”

”Der er altid faglig ekspertise.”

”Tilbyder det bedste produkt og så længe de gør det kan jeg anbefale dem.”

”Fagligt stærke og hurtige.”

”God kundeservice samt kvalitet i top.”

Se video med Art Anton, CEO for Swagelok omkring hvad den globale kundeundersøgelse fortæller os.