alert icon
hide icon
Swagelok Danmark

Dit autoriserede Swagelok salgs- og servicecenter

Cv beregner

CV beregner

Cv beregner

Med vores Cv beregner får du hurtigt og let en indikation af, hvilken Cv værdi en ventil bør vælges ud fra, hvor der tages højde for tryk, temperatur og medie.

Vi gør opmærksom på at Cv beregneren skal anvendes med forsigtighed, hvis resultatet skal bruges til en trykregulator. En regulators Cv værdi er angivet ved fuld flowkapacitet, men en regulator bliver aldrig beregnet eller anvendt i denne driftstilstand. Vi anbefaler at resultater (Cv værdien) ganges med 1,5 som sikkerhedsmargin og konsultér produktets flowkurver i produktkataloget.

Find Cv beregneren her.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på +45 76 12 19 50 eller sales@swagelok.dk