alert icon
hide icon
Swagelok Danmark

Dit autoriserede Swagelok salgs- og servicecenter

Øvrig industri

Swagelok Brancher - Øvrige
Vi leverer komponenter til alle typer af fluid systems, der skal fungere under selv de mest ekstreme forhold og de strengeste krav. Det gælder også systemer inden for den kemiske og petrokemiske industri, hvor kravene til kvalitet, tæthed og sikkerhed er ekstremt høje, og hvor det desuden er vigtigt, at installation og udskiftning af komponenter kan ske let og hurtigt.

Mekanisk downtime på grund af tilstopning, frost, korrosion og revnedannelser er fatale, men desværre alt for almindelige, i fluid systems, der skal fungere i krævende miljøer, for eksempel offshore. Vores produkter gør det lettere at opretholde ensartet tryk, temperatur og flow, og dermed er du sikret maksimal uptime og rentabilitet i dine systemer. Du kan med fordel sikre dig yderligere ved at få en komplet gennemgang af dine systemer med vores energi- og sikkerhedsoptimering.

Med Swagelok som partner får du blandt andet:

•    lavere omkostninger til vedligeholdelse
•    forbedret proces-effektivitet
•    optimal forsyningssikkerhed

Vi kan også uddanne dine medarbejdere og teams til at identificere og forebygge fejl i systemerne, før de opstår. Se mere om vores uddannelse og træning her, og kontakt os på sales@swagelok.dk
eller +45 76 12 19 50, hvis du vil høre mere om, hvordan vi tilfører værdi til dine fluid systems i den kemiske og petrokemiske industri.